Nijole Kazlauskas Kalvaitis

Nijole Kazlauskas Kalvaitis

Mirė 2020 m. birželio 3 d., Oak Lawn, Il. Gimė 1938 m. sausio 11 d. Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, Il., anksčiau Marquette Park ir Cicero. Nuliude liko sūnus Jonas; dukte Dana Curta su vyru Michael; sūnus Andrius: anukai Nicholas, Vincent, ir Aleksa; broliai Juozas ir Vytas Kazlauskas. A.+ A. Nijolė buvo žmona A.+ A. Leonas, mamytei A.+A. Petras ir Paulius. Velionė pašarvota bus šeštadieni, birželio 6 d. 9:00 ryto iki 12:00 val. popiet Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.(arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigas bus 12:00 val. popiet Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinės apeigas velionė palaidota bus Šv. Kazimiero Lietuvių Kapinese. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus , ir pažistamus dalyvauti laidotuvese. Nijole Kalvaitis, nee Kazlauskas. June 3, 2020. Age 82. Devoted wife of late Leonas Kalvaitis. Loving mother of Jonas, Dana(Michael) Curta, Andrius, the late Petras, and the late Paulius Kalvaitis. Cherished grandmother of Nicholas, Vincent, and Aleksa Curta. Dearest sister of Juozas and Vytas Kazlauskas.
January 11, 1938 - June 3, 202001/11/193806/03/2020
Recommend Nijole's obituary to your friends.

Share Obituary:

Share a memory

Add to your memory
Photos/Video
Candle
Mementos

Obituary

Mirė 2020 m. birželio 3 d., Oak Lawn, Il. Gimė 1938 m. sausio 11 d. Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, Il., anksčiau Marquette Park ir Cicero. Nuliude liko sūnus Jonas; dukte Dana Curta su vyru Michael; sūnus Andrius: anukai Nicholas, Vincent, ir Aleksa; broliai Juozas ir Vytas Kazlauskas. A.+ A. Nijolė buvo žmona A.+ A. Leonas, mamytei A.+A. Petras ir Paulius. Velionė pašarvota bus šeštadieni, birželio 6 d. 9:00 ryto iki 12:00 val. popiet Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.(a...

Read more

Events

Jun
06
Visitation
https://s3.amazonaws.com/tribute-archive/images/Visitation.svg
06/06/2020 09:00 AM06/06/2020 12:00 PMhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceMode Saturday, June 06 2020
09:00 AM - 12:00 PM
Free
Petkus Lemont Funeral Home
Visitation
12401 South Archer Avenue
Lemont, LemontIL 60439
United States
Get Directions
View MapTextEmail
Nijole Kazlauskas Kalvaitis's visitation
Jun
06
Service
https://s3.amazonaws.com/tribute-archive/images/Service.svg
06/06/2020 12:00 PMhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceMode Saturday, June 06 2020
12:00 PM
Free
Petkus Lemont Funeral Home
Service
12401 South Archer Avenue
Lemont, LemontIL 60439
United States
Get Directions
View MapTextEmail
Nijole Kazlauskas Kalvaitis's visitation
Final Resting Place
https://s3.amazonaws.com/tribute-archive/images/Other.svg
St. Casimir LIthuanian Cemetery
Final Resting Place
4401 West 111th Street
Chicago, ChicagoIL 60655
United States
Get Directions
View MapTextEmail
Nijole Kazlauskas Kalvaitis's graveside burial

Memorial Contributions

Leukemia Research Foundation
191 Waukegan Rd., Suite 105, Northfield, IL 60093
847-424-0600
Visit website